Sunday, March 03, 2013

ஓநாய்களுடன் வாழும் மனிதர்

ஓநாய் ஆராய்ச்சியாளர் வெர்னர் ப்ரென்ட்  ஜெர்மன் சார்லாண்ட்   மெர்சிக் பகுதியில் 1972 ல் தான் அமைத்த ஓநாய்களின் சரணாலாயத்தில் ஓநாய்களுடன் அவரது வாழ்வு

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails