Wednesday, May 01, 2013

இந்திய விதவைகளின் நிலைமை

கணவனை இழந்த வயதான விதவைகள் குடும்பத்தினரால் முதியோர் காப்பகம்  அல்லது ஆசிரம் ஆகியவற்றில் சேர்த்து விடப்படுகின்றினர்.

சில தன்னார்வ அமைப்புகளும் வயதான விதவைகளை  சேர்த்து கொண்டு அவர்களின் நலம் பாதுகாக்கிறது.No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails