Saturday, June 08, 2013

சைக்கோர்டியா எலாட்டா-ஹாட் லிப்ஸ் தாவரம்

மங்கையரின்  லிப்ஸ்டிக் உதடுகள் போல் ரத்தசிவப்பாய் மலர்கள் மத்திய அமெரிக்காவின் மழைகாடுகளில் காணப்படுகிறது.


No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails