Wednesday, July 17, 2013

ஆர்க் ராயல் விமானதாங்கி கப்பலின் இறுதி காலம்

பிரிட்டிஷ்  கப்பல் படையில் பணியாற்றி மே 2013 -ல்  ஓய்வு ஆர்க் ராயல் விமானதாங்கி கப்பல் உடைக்கப்படும் காட்சி.

1 comment:

ராஜி said...

இறுதி மூச்சை விட்டுக்கிட்டு இருக்கும் கப்பலின் படத்தை காண வைத்ததற்கு நன்றி!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails